De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld. Hoewel de Kesseler Catering tracht deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Het is niet toegestaan de inhoud in en van deze website te kopiëren en/of te veranderen.
Kesseler aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het functioneren of het bestaan van sites waar door middel van een link naar wordt verwezen, noch voor de producten en/of diensten die op dergelijke sites wordt aangeboden.
Kesseler Catering aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht. Tarieven en voorwaarden zijn mogelijk aan verandering onderhevig.

VERWIJZINGEN EN HYPERLINKS
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Kesseler Catering geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

SOCIAL MEDIA
U kunt via onze website content via social media delen en promoten. De desbetreffende buttons werken omdat social media bedrijven hiervoor cookies of tools plaatsen. Voor deze cookies of tools gelden de privacy statements van de social media bedrijven. Let op: de inhoud van de privacy statements kan door de derde worden gewijzigd.