Kesseler Catering vindt uw privacy belangrijk en informeert u graag over de manier waarop er wordt omgegaan met uw gegevens ten behoeve van de kaartverkoop en de informatievoorziening.

Persoonsgegevens
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Toestemming

Kesseler Catering verwerkt persoonsgegevens enkel met toestemming van haar gast.

Doelen
De doelen waarvoor Kesseler Catering je persoonsgegevens verwerkt zijn:
je de mogelijkheid bieden gebruik te maken van een online reserveringssysteem;
je te informeren over onze producten, diensten en evenementen door middel van een (elektronische) nieuwsbrief, mits je jezelf hiervoor hebt aangemeld;
ten behoeve van facturatie van genoten couverts, gekochte cadeaubonnen of anders.

Rechten
Je hebt het recht je persoonsgegevens:
in te zien;
te corrigeren;
te laten verwijderen (recht op vergetelheid);
te beperken;
te verplaatsen.

Opdracht tot het laten verwijderen, beperken of verplaatsen van je gegevens kun je geven via administratie@peterkesseler.nl

Bewaartermijn
Kesseler Catering zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verzameld. Aan het einde van de bewaartermijn worden je gegevens gewist.

Delen persoonsgegevens
Kesseler Catering zal je persoonsgegevens uitsluitend met derden delen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in onze opdracht je persoonsgegevens verwerken, sluit Kesseler Catering verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. Kesseler Catering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Deze Privacyverklaring is laatstelijk gewijzigd op: 3 januari 2022

Contact
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via administrati@peterkesseler.nl

Contactgegevens
Peter Kesseler
Wouwseweg 120
4703 BW Roosendaal