Blog

Catering Grote Kerk 21 april 2023

Vorige week mocht ik, in opdracht van Graphic Matters, de opening van Het Paleis van Typografisch Metselwerk in de Grote Kerk Breda verzorgen.
Het was een feestelijke middag met sprekers als ontwerper Richard Niessen, wethouder van cultuur Marike de Nobel en ex-Rijksbouwmeester Floris Alkemade.
De geserveerde hapjes waren geheel vegetarisch en alle ingrediënten kwamen uit de directe omgeving van Breda.
Ze waren even kleurrijk en smaakvol als de exposite.

Foto’s: Joost van Asch